Životopis

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

• Narodil som sa v roku 1970 v Trnave ako prvorodený z 3 detí v rodine stredoškolskej profesorky a vysokoškolského učiteľa.
• V roku 1973 som sa spolu s rodičmi prisťahoval do Bratislavy.
• Absolvoval som  Základnú školu na Batkovej ulici v bratislavskej Dúbravke, navštevoval som tu hudobnú školu, kde som sa venoval hre na dychové nástroje. Hrával som basketbal za Inter Bratislava, venoval som sa aj iným športom, hlavne vodným a lyžovaniu.
• V roku 1985 som absolvoval triedu so zameraním na matematiku Gymnázium A. Markuša na ulici Červenej Armády (terajšie Gymnázium Grösslingova), ktoré bolo známe svojím príklonom k slobodnému a kritickému mysleniu.
• V roku 1988 som sa prihlásil na štúdium na lekárskej fakulte.
• V novembrovej revolúcii v roku 1989 som sa zúčastnil na prodemokratickom hnutí.
• V roku 1995 som nastúpil na Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Milosrdní Bratia v Bratislave, kde som sa zoznámil nielen s prácou lekára, ale aj s úlohou cirkevných nemocníc v systéme zdravotnej starostlivosti.  Venoval som sa tu tiež práci na Jednotke intenzívnej starostlivosti a práci na Oddelení paliatívnej onkológie.
• Vzhľadom na záujem o zdravotnícke systémy, riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti som absolvoval v rokoch 1996-1997 pod spoluvedením holandských lektorov školu riadenia v zdravotníctve – Školu zdravotníckeho manažmentu (HMS – Health Managment School).
• Po povinných stážach som absolvoval v roku  1998  špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva I. stupňa vo Fakultnej Nemocnici akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch (teraz časť Univerzitnej nemocnice Bratislava), kde mi navrhli pôsobenie na I. Internej klinike Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, ktoré som prijal. Odvtedy som jej pracovníkom.
• V roku 2001 som absolvoval špecializačnú skúšku z endokrinológie a v roku 2005 špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva II. stupňa s Európskym diplomom.
• Po roku 2006 som pôsobil aj ako zástupca vedenia pre kvalitu v súkromnej poliklinike, kde som budoval systém ISO certifikácie a zaviedol nové metodiky.
• Od r. 2006 som pôsobil aj ako konzultant pre endokrinológiu v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice UNB Bratislava
• V roku 2010 som obhájil akademický titul PhD.
• V súčasnosti vykonávam lekársku prax a konzultačné činnosti.
• R.2016 som na Slovenskej zdravotníckej univerzite úspešne ukončil štúdium Verejného zdravotníctva – MPH (Master of Public Health), v snahe venovať sa naďalej potrebám zdravotnej starostlivosti ako celku, ale tiež v komunitách na úrovni samosprávy. Som členom Slovenskej lekárskej komory a viacerých odborných spoločností.
• od r. 2014 som poslancom mestskej časti Bratislava-Dúbravka (predseda mediálnej komisie, člen komisie kultúry, člen komisie sociálno-zdravotnej a bytovej)
• od r.2017 som poslancom bratislavského VÚC ( predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí, predseda etickej komisie, člen Komisie dotačnej)